Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door KZ Kasherstel B.V.  KZ Kasherstel B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Bij het bezoeken van de Website worden technische gegevens niet automatisch door uw computer aan onze computers verstrekt. Alleen niet-persoonlijke gegevens worden door deze website verzameld, zoals welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u dat doet.
Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt, worden uitsluitende gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over de aangevraagde informatie en/of aanbiedingen;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening;
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Knijnenburg-Zwirs Kassensloop B.V. daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Knijnenburg-Zwirs Kassensloop B.V. stelt.